SLIDE SHOW Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Goldsun

Goldsun là một trong các doanh nghiệp hàng đầu sản xuất các sản phẩm in và bao bì carton giấy tại Miền Bắc Việt Nam. Thành lập từ năm 1996 từ một nhà máy nhỏ, Công Ty đã từng bước phát triển và hiện nay đã xây dựng được vị trí vững chắc trong ngành in. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các sản phẩm in offset cao cấp, năm 2010 Công Ty đã quyết định đầu tư nhà máy thứ hai, với diện tích nhà xưởng 8,000m2 và mở rộng thêm nhà máy số 3 vào năm 2013 tại Khu Công Nghiệp Quang Minh với diện tích nhà xưởng 5000m2 và dàn máy móc thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp giải pháp in và bao bì toàn diện, từng bước phát kinh doanh sang thị trường nước ngoài, Công Ty tập trung phát triển con người, đổi mới sản xuất, cải tiến công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.